Bakteri, virüs, mantar ve parazitler zamanla gelişebilen canlı organizmalardır. Temel işlevleri hızlı ve verimli bir şekilde çoğalmak, gelişmek ve yayılmaktır.
Bu nedenle, bu organizmalar çevrelerine uyum sağlar ve hayatta kalmalarını sağlayacak şekilde değişim geçirirler.1

Antibiyotikler gibi bir yolla büyüme yetenekleri durdurulursa, organizmaların hayatta kalmasını sağlamak üzere genetik değişiklikler meydana gelebilir.1

Antibiyotik direnci nedenleri2


Aşırı antibiyotik reçetelenmesi

Antibiyotiğin tamamının bitirilmemesi

Temizlik ve el hijyenine yeterince özen gösterilmemesi

Hastanelerde enfeksiyon kontrolünün zayıflığı

Hayvancılıkta antibiyotiklerin gereğinden fazla kullanılması

Alanda ARGE ve klinik çalışmalarının giderek azalması

Referanslar:

  1. Causes of Antimicrobial (Drug) Resistance https://www.niaid.nih.gov/research/antimicrobial-resistance-causes Erişim Tarihi: 24.07.2020
  2. Causes Of Antibiotic Resistance. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0014/331601/Infographic-AR-causes.pdf?ua=1 Erişim Tarihi: 16.11.2020