Antibiyotik direnci nasıl meydana gelir?1,2

Antibiyotikler hayat kurtarır, ancak antibiyotik kullanımı, yan etkilere ve antibiyotik direncine de neden olabilir.1

1940'lardan beri antibiyotikler bulaşıcı enfeksiyonlardan kaynaklanan hastalık ve ölümleri büyük ölçüde azaltmıştır. Ancak, antibiyotiklerin kullanımıyla bakteriler de onlara karşı savunma stratejileri geliştirmeye başlamıştır bu da ilaçları daha az etkili hale getirmektedir.1

Şekil 2 no’lu referanstan uyarlanmıştır.

Antibiyotik Adam

Referanslar:

  1. Antibiotic / Antimicrobial Resistance (AR / AMR) https://www.cdc.gov/drugresistance/about/how-resistance-happens.html Erişim Tarihi: 24.07.2020
  2. HOW ANTIBIOTIC RESISTANCE HAPPENS https://www.cdc.gov/antibiotic-use/week/pdfs/How_Antibiotic_Resistance_Happens_508.pdf Erişim Tarihi: 24.07.2020