YANLIŞ VE GEREKSiZ
ANTiBiYOTiK
KULLANMA

Antibiyotikler yalnızca bakterilerin sebep olduğu hastalıklar için etkilidir,
virüslere bağlı nezle ve grip gibi hastalıkları tedavi edemez.1

Referanslar:

  1. Antibiotic Prescribing and Use in Doctor’s Offices. https://www.cdc.gov/antibiotic-use/community/about/can-do.html Erişim Tarihi: 18.11.2020