Antibiyotiği doğru kullanmak için yapılması gerekenler

Antibiyotik direnci, bakterilerin herhangi bir antibiyotiğin varlığına rağmen enfeksiyona yol açabilmesidir. Antibiyotiklere karşı direnç geliştiğinde, bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde bu antibiyotiklerin etkisi olmaz.1,2

  1. Hekiminiz reçete etmedikçe antibiyotik kullanmayın.2
  2. Kendinizi daha iyi hissetseniz bile antibiyotiğinizi almayı hekiminizin belirttiği süreden önce sonlandırmayın.2
  3. Antibiyotikleri ileride kullanmak amacıyla saklamayın ve başkalarıyla paylaşmayın.2
  4. Antibiyotiğinizi doğru zaman aralıklarında ve doğru dozda aldığınızdan emin olun.2
Antibiyotik Adam

Referanslar:

  1. Akılcı Antibiyotik Kullanımı. http://www.akilciilac.gov.tr/?page_id=1068 Erişim Tarihi: 16.11.2020
  2. ANTIBIOTIC RESISTANCE; WHAT YOU CAN DO. https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0016/331603/Infographic-AR-public.pdf?ua=1 Erişim Tarihi: 16.11.2020